Välkommen till min och mina katters hemsida.
Namnet Fairlines kommer från min
amerikanska bil Ford Fairline.
Och namnet betyder långa linjer eller fagra linjer
och det tycker jag passar på dessa vackra katter.


Planer finns för 2023
Arizona väntar kull v 45

© S*Fairlines