S*Fairlines Sibiriska katterUSA delstats kull

10 veckor gamla

S*Fairlines Cherokee och

S*Deltas Don Magneficos
kull,
födda 16 november 2016


10 veckor gamla


Fairlines

Texas of Fairdelt
Hane
SIB d24

TINGAD

10 veckor gammal, 1445 gram


Kansas of Fairdelt
Hane
SIB d24

TINGAD

10 veckor gammal, 1242 gram


Arizona of Fairdelt
Hona
SIB fs 09 24

TINGAD

10 veckor gammal, 1175 gram


Montana of Fairdelt
Hona
SIB f 09 24

TINGAD

10 veckor gammal, 1131 gram


Oregon of Fairdelt Hane
SIB ds 24

LEDIG ATT TINGA

10 veckor gammal, 1153 gram

© S*Fairlines