S*Fairlines Sibiriska katterUSA delstats kull

7 veckor gamla

S*Fairlines Cherokee och

S*Deltas Don Magneficos
kull,
födda 16 november 2016


7 veckor gamla


Fairlines

Texas of Fairdelt
Hane
SIB d24

7 veckor gammal, 887 gram


Kansas of Fairdelt
Hane
SIB d24

7 veckor gammal, 789 gram


Arizona of Fairdelt
Hona
SIB fs 09 24

7 veckor gammal, 756 gram


Montana of Fairdelt
Hona
SIB f 09 24

7 veckor gammal, 710 gram


Oregon of Fairdelt Hane
SIB ds 24

7 veckor gammal, 758 gram

© S*Fairlines