S*Fairlines Sibiriska katterUSA delstats kull

8 veckor gamla

S*Fairlines Cherokee och

S*Deltas Don Magneficos
kull,
födda 16 november 2016


8 veckor gamla


Fairlines

Texas of Fairdelt
Hane
SIB d24

TINGAD

8 veckor gammal, 1082 gram


Kansas of Fairdelt
Hane
SIB d24

TINGAD

8 veckor gammal, 914 gram


Arizona of Fairdelt
Hona
SIB fs 09 24

8 veckor gammal, 871 gram


Montana of Fairdelt
Hona
SIB f 09 24

TINGAD

8 veckor gammal, 843 gram


Oregon of Fairdelt Hane
SIB ds 24

8 veckor gammal, 877 gram

© S*Fairlines