S*Fairlines Sibiriska katterUSA delstats kull

9 veckor gamla

S*Fairlines Cherokee och

S*Deltas Don Magneficos
kull,
födda 16 november 2016


9 veckor gamla


Fairlines

Texas of Fairdelt
Hane
SIB d24

TINGAD

9 veckor gammal, 1263 gram


Kansas of Fairdelt
Hane
SIB d24

TINGAD

9 veckor gammal, 1062 gram


Arizona of Fairdelt
Hona
SIB fs 09 24

TINGAD

9 veckor gammal, 1032 gram


Montana of Fairdelt
Hona
SIB f 09 24

TINGAD

9 veckor gammal, 982 gram


Oregon of Fairdelt Hane
SIB ds 24

9 veckor gammal, 991 gram

© S*Fairlines